Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2015

jakzwyklesilnieusmarkana
jakzwyklesilnieusmarkana
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted frommissmaya missmaya viaarrependimento arrependimento
jakzwyklesilnieusmarkana
4502 f47c 500

likeimparalyzedbyit:

i love emma watson so much

jakzwyklesilnieusmarkana
jakzwyklesilnieusmarkana
6963 fb0e 500
Tomik poezji Piotra Macierzyńskiego
Reposted fromderida derida viaarrependimento arrependimento
jakzwyklesilnieusmarkana
3253 74c1 500
Reposted fromKaledonia Kaledonia viaarrependimento arrependimento
jakzwyklesilnieusmarkana
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— S@amotność w sieci, J.L Wiśniewski
Reposted fromohshit ohshit viaarrependimento arrependimento
jakzwyklesilnieusmarkana
7081 450c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatranta atranta
jakzwyklesilnieusmarkana
jakzwyklesilnieusmarkana
9622 46db
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaatranta atranta
jakzwyklesilnieusmarkana
7187 bd7b 500
Reposted fromnoexist noexist viaatranta atranta
jakzwyklesilnieusmarkana
9768 5403
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatranta atranta
jakzwyklesilnieusmarkana
9911 53ad
Reposted frombreakthesilence breakthesilence viaatranta atranta
jakzwyklesilnieusmarkana
6137 771c 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viaatranta atranta
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viaatranta atranta
2437 b731 500

fashionshitiscray:

message me “<3” for a promo - Fashion

Reposted fromMadeleinex Madeleinex viaatranta atranta
jakzwyklesilnieusmarkana
4540 4930
Reposted fromzoja zoja viaatranta atranta
jakzwyklesilnieusmarkana
Reposted fromoski oski viaatranta atranta
jakzwyklesilnieusmarkana
3866 7a34 500

And The Worst Neighborhood Award goes to - Turkey
Reposted fromcontroversial controversial viaatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl